• Gợi ý từ khóa:
  • Tủ hóa chất, Tủ an toàn sinh học, Tủ hút khí độc,...

Thực thi hiệu quả phòng thí nghiệm với tổ chức phù hợp

Nếu không có tổ chức thích hợp và mọi thứ trong phòng thí nghiệm đều có vị trí riêng, không gian có thể nhanh chóng trở nên vô tổ chức. Các thử nghiệm có thể bị tụt lại phía sau và nhân viên trở nên thất vọng vì họ không thể tìm thấy các vật liệu cần thiết một cách kịp thời. Có tổ chức phù hợp tại chỗ giúp đảm bảo thành công.

Thực thi hiệu quả phòng thí nghiệm với tổ chức phù hợp

Phân công trách nhiệm

Một cách mà phòng thí nghiệm không thành công là có các sản phẩm phù hợp và duy trì không gian hiệu quả. Mỗi phòng thí nghiệm nên có các nhiệm vụ dành riêng cho mỗi cá nhân chịu trách nhiệm. Một người có thể chịu trách nhiệm sắp xếp lại cốc và ống trong khi người khác phụ trách đặt hàng hóa chất. Bằng cách này, có một cá nhân chịu trách nhiệm và có thể chịu trách nhiệm khi mọi thứ bắt đầu trở nên vô tổ chức.

Nội các có tổ chức

Loại phòng thí nghiệm bạn có sẽ quyết định những gì cần phải được đặt hàng và cách các mục cần được tổ chức. Tủ thường được đặt trong các phòng thí nghiệm, cả trên tường và sàn nhà, để làm vật liệu trong nhà. Cần phải có các khu vực được chỉ định cho các vật liệu khác nhau, với mỗi nhân viên được đào tạo về nơi các mặt hàng đi đến. Dán nhãn cho từng khu vực có thể có lợi và đào tạo nhân viên dọn dẹp và cất các vật dụng đi nơi chúng thuộc về, có thể hỗ trợ trong quá trình tổ chức .

Đơn vị di động

Khi tiến hành các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, việc di động có thể có lợi. Với các nội dung cần thiết cho một dự án ở một nơi, nó cho phép phòng thí nghiệm luôn có tổ chức và gọn gàng. Bạn sẽ không bị lây lan hóa chất, vì tất cả các mặt hàng đều có thể được đặt trên xe đẩy di động. Điều này giúp giảm bớt tình trạng lộn xộn trong phòng thí nghiệm cũng như mang lại tính cơ động cho dự án.

Nhìn chung, có kế hoạch tổ chức phù hợp, phân công trách nhiệm cá nhân và đảm bảo phòng thí nghiệm được duy trì và tổ chức vào cuối ngày, sẽ giúp tạo ra một không gian làm việc thành công. Khi xem xét tài liệu tổ chức cho phòng thí nghiệm của bạn, hãy liên hệ với văn phòng của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các lựa chọn của bạn.

Bài viết liên quan